Symptomen dat een spiraaltje verkeerd zit: hierop moet je letten

15 mei 2024By Flexi-T

Voor veel vrouwen zijn spiraaltjes een populair en doeltreffend anticonceptiemiddel. Hoewel veilig en betrouwbaar, kan het gebeuren dat een spiraaltje niet meer op de juiste plaats zit. Aan welke symptomen merk je dat een spiraal verkeerd zit? Hoe vaak gebeurt dit? Je leest er alles over in deze blog.

Hoe vaak gebeurt het dat een spiraaltje op de verkeerde plaats komt te zitten?

Er bestaat een kleine kans dat een spiraaltje verkeerd komt te zitten na de plaatsing. Gelukkig gebeurt dit niet vaak en in de meeste gevallen blijven de spiraaltjes op de juiste plaats zitten. Slechts 2-5% van alle geplaatste spiralen zakt uit. De kans dat dit gebeurt is het grootst na de eerste menstruatie na de plaatsing. Dat is meteen de reden waarom er na 6 weken een nacontrole ingepland wordt. Je arts checkt dan met behulp van een speculum of een vaginale echo of het spiraaltje nog goed zit.

Aan welke symptomen kun je merken dat je spiraaltje niet meer op de juiste plaats zit?

Een spiraaltje kan niet goed zitten zonder dat je klachten ervaart: het is best lastig om dit zelf te herkennen. Onderstaande symptomen kunnen erop wijzen dat het spiraal niet meer op de juiste plaats zit. Twijfel je of jouw spiraaltje nog goed zit, neem dan contact op met je arts.

Abnormaal bloedverlies

Een van de meest voorkomende symptomen dat een spiraal verkeerd zit, is abnormaal bloedverlies. Dat kan gaan van een hevigere menstruatie tot onregelmatig tussentijds bloedverlies tussen menstruaties. Als je plots sterke schommelingen in je bloedingspatroon waarneemt na de plaatsing van een spiraaltje, is het aangewezen om dit met je zorgverlener te bespreken. Opgelet: geef je lichaam ook enkele maanden tijd om te wennen aan het spiraaltje. De eerste 3-6 maanden kan je last hebben van meer en onregelmatiger bloedverlies.

Pijn en krampen

De eerste maanden na de plaatsing, kan je krampen ervaren omdat je lichaam nog aan het spiraaltje moet wennen. Als de krampen echter aanhouden of je hebt last van onverklaarbare pijn, kan dat erop wijzen dat het spiraaltje niet goed zit. Raadpleeg je arts als de pijn ondraaglijk wordt of blijft aanhouden.

Voelbaar spiraaltje

Normaal gezien mag het spiraaltje niet voelbaar zijn voor jou of je partner. Als een van jullie dit toch voelt, kan dat een teken zijn dat het verschoven is. Dit kan je het gevoel geven alsof er een luciferstokje uit je baarmoedermond hangt. De draadjes van het spiraaltje kan je doorgaans wel voelen. Die krullen zich doorgaans in de dagen na inbrenging om de baarmoedermond heen. Contacteer je arts als je de draadjes aanvankelijk wel en daarna niet meer voelt.

Vermoedelijke zwangerschap

Spiraaltjes zijn uiterst doeltreffende anticonceptiemiddelen, maar toch blijft er steeds nog een klein risico op zwangerschap. Als je reden hebt om te twijfelen of je mogelijk zwanger bent en je ervaart symptomen die kunnen wijzen op een niet goed zittend spiraaltje, doe dan een zwangerschapstest.

Maar doorgaans zijn er geen problemen!

Het goede nieuws is dat spiraaltjes doorgaans uiterst veilig en doeltreffend zijn. Het is natuurlijk belangrijk aandachtig te zijn voor signalen die erop wijzen dat een spiraaltje niet (meer) goed zit. Mocht je last hebben van een van bovenstaande symptomen of je maakt je zorgen, contacteer dan je arts. Gelukkig is de kans dat een spiraaltje uitzakt relatief klein en gaat het meestal gewoon goed.

Symptomen dat een spiraal verkeerd zit