Alternatief Ballerine: Flexi-T

Bedankt voor uw interesse in IUB Ballerine. Sinds medio 2024 is Ballerine niet meer verkrijgbaar in België. Titus Health Care stelt u graag een passend alternatief voor: Flexi-T 300. Dit is een kleiner type koperspiraal dat dezelfde hoeveelheid koper bevat als Ballerine.

Voor medische vragen over Ballerine kan u zich wenden tot de producent OCON Therapeutics.

ballerine